От 9 до 11 май 2022 г. в гр. Солун (Гърция) се състоя Международната научна конференция “Солунските светци Кирил и Методий и техният принос в развитието на европейската култура”, на коятото съорганизатор беше Кирило-Методиевският научен център при БАН. В работата на научния форум взеха участие проф. д-р Славия Бърлиева, доц. д-р Десислава Найденова и гл. ас. д-р Тотка Григорова. Като съпътстващо събитие беше представена постерната изложбата на КМНЦ „Пътят на Кирил и Методий и техните ученици“.

Програма на конференцията:

Кадри от откриването на изложбата: