На 10 и 11 май 2024 г. Кирило-Методиевският научен център взе участие в тържествата, посветени на 20-годишнината от основаването на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ (БНУ) в гр. Атина, Гърция. Училището е създадено през 2004 г. благодарение на родолюбиви българи и през годините чрез дейността си съхранява националната идентичност сред подрастващото българско поколение зад граница, разпространява българската култура сред гръцката общественост, работи за утвърждаване и развитие на добрите контакти в сферата на образованието между двата народа.

Началото на тържественото отбелязване на празника бе поставено на 10 май с две събития: провеждане на традиционната диктовка в рамките на празничната кампания на Института за български език при БАН „Написаното остава. Пиши правилно!“ и организиране на „Калиграфска работилница“ под надслов „Моето похвално слово с рисунка за светите братя“, в която участваха ученици от неделното училище.

Международният научен форум „Пътят на светлината“, на който КМНЦ бе съорганизатор, се проведе на 11 май под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. На него бяха представени 11 доклада, засягащи широк диапазон от теми и проблеми в различни изследователски области, насочени към изучаването на: делото на Кирил и Методий, кирило-методиевската традиция в България; глаголическата и кирилската графична система; историята на старобългарската книжовна норма; честването на Кирил и Методий от българския народ; историята на кирило-методиевските изследвания. От страна на КМНЦ във форума участваха проф. Веселка Желязкова („Кирило-методиевската традиция в България и нейните опоненти“) и гл. ас. Нели Ганчева („Кирило-Методиевото дело през призмата на младите българи: образователни ресурси в рамките на проекта „Кирилометодикон“).

Честването завършиха с празнична програма на учениците от БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Атина.

Програма на международния научен форум “Пътят на светлината”