От 29 юли до 3 август 2023 г. в Творческия дом на БАН в гр. Копривщица се проведе лятна школа за български учители от областта Голо Бърдо в Албания, организирана в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Културно-образователната програма бе реализирана с участието на лектори от Кирило-Методиевския научен център при БАН и експерти от Изпълнителната агенция за българите в чужбина към Министъра на външните работи в изпълнение на подписаното споразумение за сътрудничество между двете институции.