На 15 февруари 2021 г. КМНЦ тържествено отбеляза блаженото успение на св. Кирил с представяне на монографията на гл. ас. д-р Цветомира Данова JOHN OF DAMASCUS’ MARIAN HOMILIES IN MEDIAEVAL SOUTH SLAVIC LITERATURES: STUDIES ON LANGUAGE AND CULTURE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, ED. CHRISTIAN VOß, VOL. 36). SCHOLARLY ED. LORA TASEVA. BERLIN: PETER LANG GMBH INTERNATIONALER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN, 540 S. Изданието беше представено от проф. Искра Христова-Шомова. Събитието може да бъде проследено на следния адрес: https://www.facebook.com/KiriloMetodievskiNaucenCentrPriBan/videos/3893111527377977/