И през 2024 г. остават отворени поканите за специализации на млади учени, за краткосрочни гостувания на българисти от чужбина и за публикуване на първа монография в рамките на  Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. 

Кирило-Методиевският научен център при БАН е част от консорциума, изпълняващ програмата, а условията на конкурсите и документите за кандидатстване са публикувани на нашия сайт в раздел  КОНКУРСИ

Повече за целите на програмата може да прочетете тук