02-10-2023
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 02.10.2023 г. до 09.10.2023 г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ


21-06-2023
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 22.06.2023 г. до 29.06.2023 г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ


23-02-2023
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 23.02.2023 г. до 1.03 2023 г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ


16-02-2023
Конкурс за подпомагане на млади изследователи при издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика

Краен срок за подаване на документите: 10.04 2023 г.,  20.00 часа.
Е-mail: consortium.nnpbg@gmail.com

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ENGLISH TEXT


16-02-2023
Обява за специализации на млади чуждестранни българисти – I сесия

Краен срок за подаване на заявления: 1 април 2023 г.
Публично обявяване на одобрените специализанти: 20 април 2023 г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ENGLISH TEXT

ДОГОВОР


16-06-2022
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ


15-01-2021
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 18.01.2021 г. до 25.01.2021 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ


12-10-2020
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 14.10.2020 г. до 20.10.2020 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ


3-08-2020
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 4.08.2020 г. до 11.08.2020 г.

    • ПЪЛЕН ТЕКСТ


16-03-2020
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 17.03.2020 г. до 23.03.2020 г.

     • ПЪЛЕН ТЕКСТ


10-06-2019
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 11.06.2019 г. до 17.06.2019 г.

     • ПЪЛЕН ТЕКСТ


02-05-2019
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 03.05.2019 г. до 10.05.2019 г.

• ПЪЛЕН ТЕКСТ