На 23 април 2024 г. (вторник) от 14.00 ч. в заседателната зала на Кирило-Методиевския научен център проф. Ян Страдомски от Ягелонския университет ще изнесе лекция на тема

СЛАВЯНСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ ПРЕВОДИ НА ЦИКЪЛА ЗА ЧУДЕСАТА НА СВЕТИ МИНА: СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА, ИЗВОРИ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

Лекцията се осъществява в рамките на програма Еразъм+ по двустранната спогодба между Кирило-Методиевския научен център при БАН и Института по славянски филологии на Ягелонския университет в Краков.

Презентация от лекцията