Кирило-Методиевският научен център при БАН в сътрудничество с Изпълнителната агенцията за българите в чужбина към Министъра на Външните работи и с финансовата подкрепа на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ организира ЛЯТНА ШКОЛА ЗА БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ ОТ СЪРБИЯ, МОЛДОВА И УКРАЙНА, която ще се проведе в Творческия дом на БАН във ВАРНА от 24 до 28 юни 2024 г. с участието на 12 учители по български език и българска история.

В програмата са предвидени лекции по теми от българската история, писменост, култура и литература – покръстването на България, писмените системи по българските земи, културата на България и Slavia Orthodoxa, кирило-методиевската традиция като културно наследство в България и в Европа. Ще бъдат разгледани конкретни произведения на старата българска литература като Пространното житие на св. Константин-Кирил и „За буквите“ на Черноризец Храбър и ще бъдат представени нови дигитални образователни ресурси по кирилометодиевистика за учители и ученици. Предвижда се изнесена програма във Варненския археологически музей, Архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ и Ботаническата градина – Балчик и посещение на Аладжа Манастир.