От 26 до 28 април 2021 г. се проведе организираната от КМНЦ и Руската академия на науките Международна научна конференция „Манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия XIV–XVI в.“ В научния форум взеха участие 36 участници от България, Русия, Италия, Сърбия и Великобритания. Конференцията се организира по проект КП-06-Русия/25 28.09.2019 г., финансиран от българския Фонд “Научни изследвания”, и по проект № 19-512-18007, финансиран от РФФИ. Всичките шест заседания на научния форум може да прослесите тук: https://www.youtube.com/channel/UCUTMgio2U2_IOeY-57qndOw