Победителите в Международния ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света”, организиран от Кирило-Методиевския научен център при БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) в рамките на проект „Интердисциплинарен клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“ към ЦВП „Наследство БГ”, получиха своите награди. Имената на отличените участници бяха обявени по време на XVI Годишна конференция на АБУЧ от проф. Славия Бърлиева, зам.-директор на КМНЦ и д-р Елка Златева, организатор на конкурса.  Г-жа Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина към Министъра на външните работи, връчи благодарствени награди и на членовете на конкурсните комисии. 

Класирането на участните може да видите на публикуваната по-долу връзка: