Годишен отчет за 2021 г.

Отчет-КМНЦІ2021Финал


Годишни отчети от предходни години


Независима международна оценка

Резултати от независима международна оценка на Кирило-Методиевския научен център, направена от Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA).