Годишен отчет 2020 г.

KMNC-Otchet-2020

Годишен отчет за 2019 г.

Annual_Report_2019

Годишни отчети

Независима международна оценка

Резултати от независима международна оценка на Кирило-Методиевския научен център, направена от Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA).