Годишен отчет за 2023 г.

Annual_Report_2023


Годишни отчети от предходни години


Независима международна оценка

Резултати от независима международна оценка на Кирило-Методиевския научен център, направена от Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA).