Документалната изложба бе осъществена по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ в рамките на ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

Изложбата е посветена на 110-години от рождението на акад. Петър Динеков и е съвместна инициатива на КМНЦ и Държавна агенция архиви. В рамките на 14 табла бяха представени най-значителните моменти от живота на българския учен като бяха използвани архивни материали от неговия фонд в Централния държавен архив. Заедно с тях за първи път бяха показани непознати документи от неинвентаризираната част на фонда – главно писма от полски учени и интелектуалци.

Откриване: 3 ноември 2020 г., Изложбена зала „Архиви“ (ул. „Московска“ № 5); продължителност до 12 ноември 2020.

Концепция, идеен проект: Мая Иванова.
Художествен дизайн: Ивелина Велинова.

Материали за изложбата:
Интервю на Мая Иванова с Мария Василева, по повод откриването на изложбата „Архивното наследство на акад. Петър Динеков“, публикувано на Фейсбук страницата на „Наследство.БГ“, 3.11.2020 – ЛИНК

Протохристова, Клео. 110 години от рождението на професор Петър Динеков.  – Ѕѣлѡ, 8, 2020, 18, с. 1-11 ISSN 1314-9067; 1314-9067 (оnline) – ЛИНК