Изложбата „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“

Изложбата „В началото бе буквата. България – земя на древни писмености“ е създадена по случай 1150-годишнината от създаването на славянската писменост и от Великоморавската мисия на св. Кирил и Методий през 2013 г. Тя е подготвена от Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките, с подкрепата на Националния археологически институт с музей на БАН, Научния архив на БАН и Националния исторически музей.

Изложбата се състои от двадесет и четири големи платна. Посветена е на историята и употребата на различните графични системи, битували на територията на българските земи в един широк времеви диапазон – от петото хилядолетие преди Христа до наши дни. На 22 октомври 2013 г. в Националния археологически институт с музей при БАН, гр. София, беше тържественото представен албум от изложбата с едноименното заглавие. Неговото отпечатване се реализира с финансовата подкрепа на програма „Европа“ на Столичния общински съвет и съфинансирането на фондация „Палеобулгарика“.

Изложбата има и варианти на английски, немски, италиански, словашки и полски език, които са гостували в различни държави. Последното й представяне е чрез нейния най-нов полски вариант, който гостува през есента на 2015 г. гр. Познан, Полша. Официалното й откриване беше по случай Деня на св. Климент Охридски на 25. 11. 2015 г. в гр. Варшава, Полша.

 1. Изложбата е експонирана за първи път в рамките на тържествената сесия на Българската академия на науките, посветена на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, във фоайето на Централно управление на Българската академия на науките, гр. София, 22.05.2013-31.05.2013 г. Тя отбелязва началото и на друго голямо събитие, проведено по същото време в Централно управление на БАН – Третия международен конгреса по българистика, проведен в гр. София, 23.05.2013-26.05.2013 г.
 2.  Гостува по повод официалното представяне на кандидатурата на София за европейска столица на културата 2019 в залата на Националния археологически институт с музей на БАН, гр. София, 19.09.2013-25.09.2013 г.
 3. Представена е по повод Европейската нощ на учените в сградата на Кирило-Методиевския център към БАН, гр. София, 27.09.2013 г.
 4. Експонирана е по случай Деня на народните будители в Северното фоайе на Народното събрание на Република България, гр. София, 1.11.2013-07. 11. 2013 г.
 5. Представена е в „Дом русского зарубежья имени Александра Солженицина“, гр. Москва, 20.11.2013-30. 11. 2013 г.
 6. Съпъства Международната научна конференция „Кирило-Методиевите традиции и Дмитрий Лихачов: пътят към осмислянето на българския принос в европейската култура”, проведена в Зала 7 на НДК, гр. София, 6.12.2013 г.
 7. Експонирана е по случай 14 февруари: Успение Кирилово в Националния музей „Земята и хората”, София, 14.02.2014 г.;
 8.  Представена е в Етнографския музей – гр. Пловдив, 7.05. – 9.05. 2014 г.;
 9. Експонирана е в Централното управление на БАН, 11.05. – 16.05. 2014 г.;
 10. Гостува в Регионалната библиотека „Стоян Чилингиров”, гр. Шумен, 13.10.- 27.10.2014 г.;
 11. Представена е в Регионалната библиотека „Захарий Княжевски”, гр.Стара Загора, 28.10. – 21.11.2014 г.;