Изложбата е подготвена съвместно с Държавна агенция „Ахиви“ (София, 2010). Авторски колектив и художествено оформление: Мая Иванова, Лилия Цветкова и Огнян Пунев.
За изготвянето на изложбата са представени документи и снимки от богатия личен фонд акад. Петър Динеков от Централния държавен архив. Обхванати са всички периоди от живота на основателя на КМНЦ акад. П Динеков. Специално внимание е отделено на една от най-съществените научни дисциплини у нас – българската средновековна  литература. В изложбата са представени в оригинал документи и награди на акад. П. Динеков от архивния му фонд и негови вещи, чието експониране се осъществява с любезното съдействието на родственици му – сем. Савови.
Изложбата бе открита на 8 ноември 2010 г. в зала „Архиви“ в София. Продължителност: 8–16 ноември 2010 г.
Повторно експониране в изложбената зала на Държавния архив в гр. Пловдив по случай Деня на славянската писменост и култура (Пловдив, 19 май 2011).

Допълнителна информация вижте на уеб сайта на БНТ.