Църквата в Самуилова България, корени и наследство

Изложбата „Църквата в Самуилова България – корени и наследство” е подготвена във връзка с националното честване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил през 2014 г. Тя е изработена от сътрудниците на Кирило-Методиевския нучен център към Българската академия на науките със сътрудничеството на Научния архив на БАН, Националния археологически институт с музей при БАН и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Целта е в изготвените петнадесет големи, луксозни рамкирани платна да бъдат представени богатството и спецификата на книжовните паметници, стенната живопис и архитектурата, характерни за Самуиловото царство. На преден план е изведена историята на Българската църква.

  1. Открита е от министър-председателя на Република България в Централното фоайе на БАН, гр. София, 6.10.2014-10.10.2014 г.
  2. Гостува в Националния музей „Земята и хората”, гр. София, 14.02.2015- 25.04.2015 г.
  3. Експонирана е в Регионалния исторически музей, гр. Хасково, 25.04.2015-25.06. 2015 г.
  4. Представена е в Регионалния исторически музей, гр. Добрич, 25.06.2015-1.10.2015 г.
  5. Представена е в Регионалния исторически музея, гр. Ловеч, и храм „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Ловеч, за времето 01.10.2015-1.12. 2015 г.