Изложбата бе подготвена по случай националното честване на 1000-годишнината от смъртта на Цар Самуил през 2014 г. от авторски колектив на КМНЦ, със сътрудничеството на Научния архив и Националния археологически институт с музей при БАН и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“.

За първи път изложбата бе представена в рамките на Международната научна конференция „Европейският югоизток през втората половина на Х – началото на ХI век. История и култура“, организирана от БАН по случай годишнината. Откриването на изложбата, която наред с постерите включваше и оригинални средновековни ръкописи, се състоя на 6 октомври 2014 г. в зала „Академика“ на Централно управление на БАН.

До момента изложбата е представяна многократно:

– В Русенския университет „Ангел Кънчев“ (2 май – 14 юни 2017)

– В Регионалния исторически музей в гр. Самоков (26 септември – 26 ноември 2017)

– В Регионалния исторически музей в гр. Стара Загора (1–30 юни 2018)

– В Творческия дом на БАН в гр. Варна (5 юни – 5 юли 2020)

– В Регионалния академичен център на БАН, в гр. Добрич (6 юли – 06 октомври 2020)

Концепция и идеен проект: Славия Бърлиева, Люба Илиева, Десислава Найденова
Художествен дизайн: Ивелина Велинова.

Материали за изложбата:
Бърлиева, Славия, Люба Илиева, Димо Чешмеджиев, Камен Станев. „Българската църква в епохата на цар Самуил“ . Каталог. София, 2014, ISBN 978-954-9787-26-9