Изложбата е в пълния смисъл на думата документална, защото в 12 постера представя малко известни архивни документи и снимки от Научния архив на БАН, Централния държавен архив в София, Държавния архив в Пловдив и Университетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“ от времето на създаването на Климентовата комисия до днес. Целта е да се направят връзките между отделните периоди, както и да се види лицето на всяко едно десетилетие от 1914 г. насам. Изложбата представлява синтетична хроника на едно научно столетие, в което кирилометодиевистиката в България се разгръща и обогатява непрестанно.

Изложбата бе открита в зала „Академика“ на Централно управление на БАН на 10 октомври 2014 г. като съпътстваща Международната конференция на същата тема (10–12 октомври 2014 г.).

Днес изложбата „100 години кирилометодиевистика в България“ е постоянна експозиция в Кирило-Методиевския научен център при БАН на ул. „Московска“ 13.

Концепция и идеен проект: Мая Иванова и Десислава Найденова. Художествен дизайн: Ивелина Велинова.

Материали за изложбата:
Изложбата е публикувана като приложение в: 100 години кирилометодиевистика в България. Идентифициране на еврейски и християнски модели в литературата (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 25), София, 2016.

Иванова, Мая. Кратка хроника на кирилометотдиевистиката в България. – w: „Bułgaria tradycyjna i nowoczesna”, Poznań, 2015, 43–50.