Изложбата на оригиналните произведения е експонирана за първи път в София в зала „Академика“ на Централно управление на БАН на 7 май 2018 г. (7–11 май 2018 г.). Тя е част от честванията на празника на Светите братя Кирил и Методий, организиран от КМНЦ в рамките на Майските дни на културата. 

Концепция, идеен проект и представяне: Ивета Рашева.

Материали за изложбата:
Ивета Рашева, Климентина Иванова. Донесени от Светите земи… Албум. София, 2018.