Инициативата е осъществена съвместно с КМНЦ (в рамките на програма    „Културноисторическо    наследство,    национална памет    и обществено развитие“, финансирана от МОН), Асоциация „Онгъл“, Енорийски център „Покров Богородичен“, Фондация „Радост“ и Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ – гр. Самоков.

Изложбата бе експонирана в Регионалния исторически музей в гр. Самоков (5–15 октомври 2019 г.). Представени бяха творби на участниците в художествените школи по иконопис и дърворезба към Енорийския център „Покров Богородичен“ в София. Събитието бе осъществено в рамките на програмата КИННПОР и съпътстваше ХIII-те Цар-Шишманови дни в Самоков, посветени на 550 години от пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Търновград в Рилския манастир и на 200 г. от кончината на основателя на Самоковската художествена школа Христо Димитров–Доспейски.

Ръководител и организатор на събитието: Таня Илиева