Изложбата бе организира в рамките на финансираната от Министерството на науката и образованието Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ и представя пред широката общественост постиженията на училищата за деца със специфични образователни потребности в преподаването на знанието за българското  културноисторическо наследство и приноса им за опазване на националната памет. В нея участват с художествени творби ученици от няколко образователни институции в столицата, между които Училището за ученици с увреден слух „Проф. Дечо Денев“, Училището за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, както и два от центровете за специална образователна подкрепа на деца със затруднения в когнитивното развитие – „Едуард Сеген“ и „Проф. Димитър Кацаров“. Начинаниетоподкрепиха курсисти от детската иконописна школа „Захари Зограф“ към Енорийския център при столичния храм „Покров Богородичен“ с ръководител Младенка Ланджева, които традиционно се включват в различни инициативи за подпомагане на деца в неравностойно положение.

Експозицията гостува в Народно читалище „Антон Страшимиров“; в Централно управление на БАН и в салона на кино „Влайков“ (24 май – 7 юни 2019 г.).

На 10 май 2019 г. в Националния музей „Земята и хората“ бе организирана специална среща с учениците с когнитивни нарушения се включват и елементи на арттерапия. Курсистите от Енорийския център се представят с реплики на миниатюри от украсата на Лондонското евангелие и Томичовия псалтир. Копията са създадени след предварително подробно запознаване на децата с най-добрите образци на средновековните книги. В рамките на същата инициатива в дните на славянската писменост и българската наука и култура доц. Таня Илиева и доц. Ива Трифонова от КМНЦ изнесоха пред възпитаници на СУ УНЗ „Луи Брайл“ „Беседа за глаголицата“, като подготвиха за целта тактилни глаголически букви от моделин.

Ръководител и организатор на събитието: Таня Илиева

Репортаж за изложбата: AGROTV.BG