Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център при БАН в рамките на неговата комуникационна програмата „София – европейска столица на кирилицата“ и на кампанията „БАН представя своите институти“.

Експозицията се състои от 7 големи пана, които възпроизвеждат стенописните образи на Светите Седмочисленици и св. княз Борис от купола на църквата „Св. Седмочисленици“ в София (стенописите са създадени през първата половина на XX в. от българските художници Господин Желязков, Никола Маринов, Димитър Гюдженов).

Заедно с репродукциите на стенописите в изложбата бяха представени и 8 икони на св. Кирил и св. Методий, техните ученици, и св. княз Борис от съвременни автори (Александър Дойчинов, Иванина Тодорова, Йорданка Кунчева, Любомир Гетов, Мария Кукова, Мария-Маргарита Иванова-Гетова, Радка Стоева, Тотка Григорова).

Представената за първи път изложба съпътстваше тържественото честване на 24 май в Българската академия на науките.

Концепция, идеен проект и представяне: Тотка Григорова.
Художествен дизайн: Ивелина Велинова.