Изложбата гостува по покана на Българския културен институт във Варшава по повод отбелязването на Великденските празници през 2020 г. Репродуцираните иконографски изображения от XXI, XX и XIX в. бяха съчетани с 20 оригинални икони от съвременни автори с великденска тематика. Изложбата бе открита на 6 март и бе отворена за посещения до 6 април 2020 г.

Изложба бе осъществена по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ в рамките на ОП Наука и образование за интелигентен растеж.

Концепция, идеен проект: Тотка Григорова.

Виртуално представяне на изложбата