2020


Международна научна конференция на КМНЦ „Collegium Cyrillomethodianum“

По традиция тази научна среща се провежда в края на всяка календарна година и в нея вземат участие само учени от КМНЦ, като са поканени всички интересуващи се. Целта на форума е да бъдат дискутирани текущите за звеното научни проблеми, идеи и въпроси и да бъдат представени новите изследвания на сътрудниците на Центъра, както и да се определят професионалните задачи на колектива за следващата година.

За разлика от предходните научни срещи обаче, поради усложнената обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, тази година колективът на КМНЦ използва възможността в Колегиума да вземат участие и учени от Сърбия и Полша. Тема на Кръглата маса в рамките на конференцията беше участието на КМНЦ в подготовката на „Културен маршрут Кирил и Методий“ със статут на културен маршрут на Съвета на Европа, в който от българска страна участва Кирило-Методиевският научен център при БАН (КМНЦ).  

ПРОГРАМА


2019


„Граници и граничност в южнославянските литератури: градското и библейското“

3-4.10.2019 – София, България  

Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“ ще се състои в София на 3 и 4 октомври 2019 г. Форумът се организира от Кирило-Методиевския научен център (БАН) в сътрудничество с Института за литература (БАН) и Института по славистика на Полската академия на науките, домакин е Институтът по етнология и фолклористика с музей (БАН). Конференцията е резултат от изпълнението на съвместните полско-български научни проекти „Градът в динамиката на културата“ и „Граници и граничност: Библейски модели и тяхното влияние в южнославянските литератури и култури от Средновековието до Новото време“ в рамките на двустранното споразумение между ПАН и БАН. Сред участниците са утвърдени български и чуждестранни учени като Гражина Шват-Гълъбова, Нежа Зайц, Ана Стойкова, Славия Бърлиева, Таня Илиева, Николай Аретов и др., както и на представители на по-младо поколение изследователи. Участниците и гостите на интердисциплинарния форум ще имат възможност да изслушат двадесет доклада, чиято проблематика варира от библейските преписи и редакции, през паметта за св. Седмочисленици и падането на Търново до българските хаджии и писателката Теодора Димова.

ПРОГРАМА


Международна научна конференция „Религиозен разцвет. България ХIII-XV в.“

12-13.06.2019 – София, България

Организатори на събитието са Кирило-Методиевският научен център на БАН и CNRS – UMR 8167 – Orient & Méditerranée с подкрепата на Посолството на Франция и Френския институт в България и в сътрудничество с Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Конференцията е част от програмата с научни събития, с която се отбелязва 150-годишнината на Българската академия на науките. Тя ще бъде открита в 9.30 ч. на 12 юли (петък) в бившия Княжески дворец (ИЕФЕМ БАН, ул. „Московска“6А) , зала № 19. В научния форум ще вземат участие слависти, византинисти и медиевисти от България, Франция и Италия.

ПРОГРАМА


Gli studi cirillometodiani in Italia e nel mondo ieri, oggi … e domani? 1150 anni dalla morte dell’apostolo degli Slavi Costantino Filosofo – san Cirillo (869-2019)

XVII Giornata di studi cirillometodiani

17 – 18.05.2019 – Рим, Италия

„Кирилометодиевските изследвания в Италия и по света вчера, днес … и утре? 1150 години от смъртта на славянския апостол Константин Философ – Св. Кирил (869-2019)

Конференцията, посветена на годишнината от смъртта на Константин-Кирил Философ е организирана съвместно от III Римски университет, Папския институт за източни изследвания, Академия Амброзиана и Кирило-Методиевския научен център при БАН с подкрепата на Италианската асоциация на славистите. Кирило-методиевският научен център (КМНЦ-БАН) посвещава участието си в Международната научна конференция „Кирилометодиевистиката – минало, настояще… бъдеще?“ на 150-годишнината на Българската академия на науките. Конференцията ще се проведе в Рим от 16 до 18 май и нейн организатор, освен КМНЦ – БАН, е Трети римски университет, в сътрудничество с Българския културен институт в Рим, Папския институт за източни изследвания, Библиотека Амброзиана и Италианската асоциация на славистите.

Научният форум е посветен на 1150-годишнината от кончината на Константин Кирил Философ и 150-годишнина от основаването на БАН – първата научна институция, в която преди повече от столетие започват изследванията по кирилометодиевистика. В конференцията ще се включат над 30 изтъкнати палеослависти от България, Италия, Полша и Чехия. От българска страна освен представители на КМНЦ ще участват учени и преподаватели от Софийския университет и Института за исторически изследвания при БАН. В края на конференцията в Българския културен институт ще бъде открита подготвената от КМНЦ изложба „В началото бе буквата“, в нейния вариант на италиански език – Ïn prinzipio era la lettera.

Българското участие се осъществява със съдействието на Министерството на външните работи на България.

ПРОГРАМА


„Нему да бъде слава, чест и почит“ – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“

13.02.2019 – 15.02.2019 – София, България      

Кирило-Методиевският научен център в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националния музей „Земята и хората“ провежда международна научна конференция под надслов „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“. Тридневният форум, който започна на 13 февруари 2018 г., e първото публично събитие по националната научна програма „Културно наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката на България. Конференцията се осъществява под патронажа на президента на Република България Румен Радев. В събитието вземат участие над 50 учени от шест страни – България, Германия, Гърция, Италия, Полша и Русия.

ПРОГРАМА


2018


Collegium Cyrillomethodianum

20. 12. 2018 г. – София, България

По традиция тази научна среща се провежда в края на всяка календарна година и в нея вземат участие само учени от КМНЦ, като са поканени всички интересуващи се. Целта на форума е да бъдат дискутирани текущите за звеното научни проблеми, идеи и въпроси и да бъдат представени новите изследвания на сътрудниците на Центъра, както и да се определят професионалните задачи на колектива за следващата година.

ПРОГРАМА 


L’opera Cirillometodiana e i papi di Roma: da Adriano II a Giovanni-Paolo II

XVI Giornata di Studi Cirillometodiani

18-19.05.2018 – Рим, Италия

Международна научна конференция „Кирило-методиевската традиция и римските папи: от Адриан II до Йоан Павел II”, на която КМНЦ е съорганизатор заедно с Университета Рома-3, Папския институт за източни изследвания и Миланската академия „Амброзиана“.

Събитието се провежда под патронажа на Италианската асоциация на славистите.   

ПРОГРАМА


2017


Национален педагогически форум “Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в новата парадигмата на училищното образование”

17-18.06.2017 – София, България

Кирило-Методиевски научен център – БАН, Фондация “Четири Лапи”, Фондация “Палеобулгарика” организират Национален педагогически форум “Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в новата парадигма на училищното образование” София, 17–18 юни 2017 г.

Кирило-Методиевският научен център към БАН, Фондация “Четири лапи” и Фондация “Палеобулгарика” канят директори на училища и детски градини, учители, възпитатели и   педагогически   специалисти   от   всички   нива   на   училищното   образование, представители  на  НПО  и  други  заинтересовани  лица  за  участие  в  Национален педагогически  форум  “Хуманност,  хуманизъм,  хуманитаристика –ключови  акценти  в новата   парадигмата   на   училищното   образование”.


Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история

07-08.09.2017 – София, България

Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките в сътрудничество с Библейската комисия към Международния комитет на славистите и с подкрепата на Представителството на Россотрудничество в България организира международна научна конференция на тема „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“. Тематичният обхват на конференцията включва въпроси, свързани с историята на библейските преводи в средновековната славянска книжнина, развитието на ръкописната традиция на библейските книги, езика на първите славянски библейски преводи, рецепцията и развитието на библейския текст в славянските литератури от Средновековието до наши дни, подготовката на различни видове издания на библейски книги и др. Едно от заседанията е посветено на Библията в мисионерските и поклонническите пътувания през Късната античност и Ранното средновековие, част от проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството на Еврейския университет в Йерусалим. В рамките на конференцията се проведе и заседание на Библейската комисия към Международния комитет на славистите. В престижния научен форум вземат участие утвърдени специалисти и млади учени в областта на палеославистиката, византинистиката и богословието от Австрия, Белгия, Беларус, България, Великобритания, Германия, Израел, Италия, Полша, Русия и Словения.

Заседанията се провеждат в сградата на Руския културно-информационен център, София, ул. Шипка № 34.

ПРОГРАМА


Collegium Cyrillomethodianum

18-12-2017 – София, България   

По традиция тази научна среща се провежда в края на всяка календарна година и в нея вземат участие само учени от КМНЦ, като са поканени всички интересуващи се. Целта на форума е да бъдат дискутирани текущите за звеното научни проблеми, идеи и въпроси и да бъдат представени новите изследвания на сътрудниците на Центъра, както и да се определят професионалните задачи на колектива за следващата година.

ПРОГРАМА


2016


Письменное наследие и информационные технологии. El’ Manuscript 2016

22-28.08.2016 – Вилнюс, Литва 

От 22 до 28 август 2016 г. във Вилнюс се проведе Шестата Международната конференция “Письменное наследие и информационные технологии. El’Manuscript-2016”, организирана от Института за литовски език, Библиотеката и Филологическия факултет на Вилнюския университет, Ижевския държавен университет, Виенския Център за анализ на изображения и материали от културното наследство и Научното сдружение „Писмено наследство“, на което Кирило-Методиевския научен център е член. Целта на конференцията е консолидацията на специалистите, работещи в областта на лингвистиката, изворознанието, информационните технологии, изучаващи писменото наследство и неговото публикуване. В рамките на конференцията традиционно се провежда семинар с лекции и практически упражнения, както и разширени демонстрационни и консултативни сесии  на различни информационни системи и методи на работа с тях.

ПРОГРАМА


Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)

05-07.10.2016 – Братислава, Словакия

По случай годишнината от смъртта на Св. Климент Охридски, обявена през 2016 г. от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и във връзка с председателството на Словашката република в Съвета на Европейския съюз, Институтът за славистични изследвания при САН „Ян Станислав“, съвместно с Кирило-Методиевския научен център и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ и с Посолството на Република България в Словакия, в сътрудничество с Факултета по изкуствата на Университета „Кирил и Методий“ в Трнава и Православния богословски факултет на Университета в Прешов, ще проведат международна интердисциплинарна научна конференция.

ПРОГРАМА


Свети Климент Охридски в културата на Европа

24-27.11.2016 – София, България

Българската академия на науките, по инициатива на Кирило-Методиевския научен център, направи предложение пред Националната комисия на ЮНЕСКО за включването на 1100-годишнината от кончината на Климент Охридски в културния календар на световната организация. Това стана факт с подкрепата на Съюза на българските журналисти, на националните славистични комитети на България, Словакия, Русия, Гърция и Италия. У нас беше създаден национален научен комитет, начело с проф. Светлана Куюмджиева, чл. кор. на БАН, с участието на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, институтите на БАН и с подкрепата на Св. Синод на Българската православна църква. Той изработи програма за отбелязване на забележителната годишнина, в която основно събитие е международната научна конференция “Св. Климент в културата на Европа” (БАН – СУ “Св. Климент Охридски: 24-27 ноември 2016). В нея ще участват 30 чуждестранни и около 50 български изследователи – както утвърдени, така и млади учени. Конференцията ще бъде открита на 25 ноември в 11.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките.   

ПРОГРАМА


2015


Collegium Cyrillomethodianum

25-11-2015 – София, България

За първа година Кирило-Методиевският научен център организира свои „домашни“ четения, на които са представени и обсъдени индивидуалните изследвания на учените. В 15.00 ч. – за представянето на новите книги и по случай празника на св. Климент.

ПРОГРАМА


Европейска нощ на учените – 25 септември 2015 г.

За трета поредна година КМНЦ-БАН се включи в честванията на Европейската нощ на чените. Предвидената програма беше разделена на две части: научнопопулярна и приложна. В рамките на научнопопулярната част бяха представени мултимедийни презентации, които показват част от широкото научно поле на дейност на изследователите от КМНЦ. Те бяха на тема: „Паметниците на св. Кирил и Методий от края на XX – началото на XXI век“, „Канони, песни, автори“, „Конотацията на образите на св. Кирил и св. Методий като покръстители в България в някои възрожденски картини, литографии и зографии“, представяне на книгата „LAVRENTIY’S MISCELLANY (TSAR IVAN ALEXANDĂR’S MISCELLANY OF 1348). PHOTOTYPE EDITION“. Беше представена и издателската дейност на КМНЦ.

Голям интерес предизвика приложната част: демонстрацията на изписване на икона на св. Климент Охридски, изработване на „средновековни“ свитъци и ръчно направени авторски „тефтерчета“, разделители за книги, апликации с букви от кирилската и глаголическата азбуки и др. приложни материали, предвидени за забавление  на по-младите посетители на КМНЦ. Беше показан и научнопопулярният филм „Древна Тракия – врата към безсмъртието“ на Института по балканистика с център по тракология към БАН.

За гостуващите ученици (от 32 СОУ,  164 Гимназия с преподаване на испански език, 134 СОУ) беше изнесена лекцията „Културата в Самуилова България“. Те получиха като подарък филма „Цар Самуил“ на  Националния институт по археология с музей към БАН, както и книги, издадени от КМНЦ.

Плакат | Снимка 1| Снимка 2| Снимка 3 | Снимка 4| Снимка 5


Международна научна конференция „Идентифициране на еврейски и християнски модели в литературата на Късната античност и Средните векове“

3-8.09.2015 – Варна, България

От 3 до 8 септември 2015 г. в Творческия дом на БАН – Варна, се проведе Третата Варненска международна научна конференция, организирана съвместно от Кирило-Методиевския научен център при БАН и Центъра за изследване на християнството при Еврейския университет в Йерусалим. Дванадесетгодишното сътрудничество между КМНЦ и Еврейския Университет се осъществява в рамките на двустранното споразумение между БАН и Академията на науките на Израел и има като резултати 4 научни конференции и 4 научни сборника. Конференцията е на тема „Идентифициране на еврейски и християнски модели в литературата на Късната античност и Средните векове“. В нея вземат участие 34 изследователи от различни научни институции в България, Израел, Австрия, Великобри-тания,  Германия, Полша и Русия.

Програма| Плакат


Кирило-Методиевски четения – Заседателна зала № 2 на Ректората

11-12-05-2015 – София, България

Софийският университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ и Кирило-Методиевският научен център при БАН организират традиционните си Кирило-Методиевски четения, които тази година се провеждат под патронажа на вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова, като част от Националната програма за отбелязване на 1130 години от успението на св. Методий.

Четенията са с международно участие и отбелязват и 35-годишнината от създаването на Катедрата. Кирило-Методиевският научен център при БАН, който също чества 35 години от създаването си е съорганизатор на събитието.

В отделно заседание ще бъдат включени доклади в чест на проф. Климентина Иванова и проф. Донка Петканова, за които тази година също е юбилейна.


2014


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „100 ГОДИНИ КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ“

10-12 октомври 2014 г. – София

Кирило-Методиевският научен център отбелязва 100-годишнината от създаването на Климентовата комисия в БАН, с която се поставя институционализирането на изследванията в областта на кирилометодиевистиката в България. Официалното откриване се проведе на 10 октомври, петък, от 16.00 ч. в Големия салон на БАН. В рамките на първия пленарен ден е открита и документална изложба, тематично свързана с проблематиката на конференцията. Тя представлява кратка хроника на едно научно столетие, в което кирилометодиевистиката в България се разгръща и обогатява непрестанно. Представени са не само кирило-методиевските теми, но и личностите, които дават своя принос за развитието на научната дисциплина кирилометодиевистика в България.

На 11 и 12 октомври конференцията продължава в Огледалната зала на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Снимка | Програма


Пета международна научна конференция „Писменото наследство и информационните технологии – El’Manuscript-2014“

От 15 до 20 септември 2014 г. Кирило-Методиевският научен център беше домакин на петата международна научна конференция „Писменото наследство и информационните технологии – El’Manuscript-2014“. В конференцията, проведена с финансовата подкрепа на Министерството на науката и образованието на Република България и на Фондация „Устойчиво развитие на България“, взеха участие над 80 учени от 10 страни – Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Литва, Полша, Русия и САЩ.

Конференцията беше посветена на разработването и създаването на съвременни средства за съхраняване, описване, обработване, анализ и електронно публикуване на ръкописни и старопечатни писмени паметници и на исторически извори, а също и на въпросите, свързани с подготовката на електронни ресурси в сферата на хуманитаристиката и тяхното използване в научните изследвания, в областта на културата и образованието.

El’Manuscript | Снимки


100 ГОДИНИ КЛИМЕНТОВА КОМИСИЯ НА БАН

На 29 януари 2014 г. в Кирило-Методиевския научен център при БАН бе проведено тържествено заседание по повод 100-годишнината от първото заседание на Климентовата комисия на БАН. Задачите на тази комисия са свързани с подготовката на предстоящото тогава тържествено честване на хилядагодишнината от смъртта на св. Климент Охридски (916 – 1916 г.). В състава от самото начало влизат изтъкнати членове на Историко-филологическия клон на Българската академия на науките и професори от хуманитарните специалности на Софийския университет, чийто патрон е св. Климент. Комисията обаче не е само организатор на едно обществено възпоменание, нейното учредяване институционализира изследванията, посветени на Славянските първоучители и техните ученици и става начало на формирането на самостоятелната научна област кирилометодиевистика.

На срещата в Кирило-Методиевския научен център се събраха колеги от хуманитарните специалности на институтите на БАН, Софийския университет и медиите. Приветствие от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров поднесе чл. кор. Светлана Куюмджиева. Срещата бе ръководена от директора на КМНЦ – доц. д-р Славия Бърлиева, работата на Климентовата комисия бе представена накратко от и.д. научния секретар на Центъра – гл.ас. д-р Десислава Найденова. Бяха оповестени инициативите, които се подготвят от КМНЦ във връзка с юбилея.

На срещата бяха представени и най-новите издания на КМНЦ – книгата на гл.ас. д-р Мая Иванова „Текстологически проблеми в Пространното житие на Константин-Кирил“, като книга 22 на поредицата Кирило-Методиевски студии, която е и т. 1 от подпоредицата „Кирило-Методиевски извори“ и книгата на гл.ас. д-р Евгени Зашев „Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“ от новооснованата поредица „Легенда“.

Официално вековният юбилей на комисията, наследена през 1934 г. от Комисията за идаване на кирило-методиевските извори, през 1971 от Кирило-Методиевската комисия, а през 1980 – от КМНЦ на БАН, ще бъде отбелязан с международна научна конференция и изложба (2-5 октомври 2014) – в рамките на честването на 145-годишнината на БАН.

СНИМКИ


2013


ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

24-09-2013 – София

В Европейската нощ на учените Кирило-Методиевският научен център представя на своите гости най-новите си издания и проекти. Постерната изложба „В началото бе буквата“ разказва за историята и употребата на различните графични системи, съществували на територията на българските земи от петото хилядолетие преди Христа до наши дни, а представените илюстрации на Илиан Чавраков към текстове от предстоящото издание на КМНЦ „Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“ ни разкрива епохата на Средновековието като забавна поредица от поучителни случки. Най-сръчните могат да създадат своя история от глаголически и кирилски букви, използвайки глина или цветни картони, с които да направите картички или книгоразделители.

Ще бъдат представени книгите:
Светлана Куюмджиева. Ранните осмогласници. Извори, богослужение и певчески  репертоар (По ръкописи до ХІІІ век). София, 2013.
Книгата ще бъде представена от доц. д-р Бойка Мирчева.

Татяна Илиева. Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 3. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил. София, 2013.
Книгата ще бъде представена от доц. д-р Татяна Мострова.

и показани изложбите:
„В началото бе буквата“
„Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории“

ПОКАНА


2012


Международна научна конференция “БИБЛЕЙСКИТЕ ПОНЯТИЯ В СЛАВЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ: ЕЗИКОВИ, ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ”
International scholarly conference BIBLICAL CONCEPTS IN SLAVIC TRADITION: LINGUISTIC, TEXTUAL AND CULTURAL-HISTORICAL ASPECTS – Varna, Bulgaria

27-08-2012 – Варна, България

Кирило-Методиевският научен център към БАН и Департаментът за германски, руски и източноевропейски изследвания на Еврейския университет в Йерусалим организират вече за втори път Международна научна конференция с участие на български специалисти по проблематиката от СУ „Св. Климент Охридски“ и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и на учени от още 5 европейски страни (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Полша) и от САЩ.

Снимки от събитието


Международна конференция нa COST ACTION IS1005 MEDIOEVO EUROPEO. MEDIEVAL CULTURES AND TECHNOLOGICAL RESOURCES: Authors, Texts and Lexicographical Data-bases

17-18 май 2012 – София

The main objective of the Action is to increase accessibility to and integration of medieval research results and tools through improved technological instruments and skills. Achieving the Action’s objectives is made possible through the collaboration of key European institutes that have developed large scale databases, become familiar with related problems and attempted to identify targeted solutions.

ПРОГРАМА


2007


Конференция „Глаголица и кирилица – история и писмени паметници“ 

6-7 юни 2007 – Братислава, Словакия

Организирана съвместно с Университета „Ян Амос Коменски“ и Българския културен институт в Братислава.


2006


Симпозиум „Велика Моравия – Велики Преслав“ 

16-18-05-2006 – Шумен

Организиран съвместно с Шуменския университет “Константин Преславски”, Славянския институт на Чешката академия на науките в Прага, Археологическия институт с музей при БАН – филиал Шумен, Националния историко-археологически резерват и музей „Велики Преслав“, Археологическия институт на Чешката академия на науките в Бърно и Моравския областен музей.


2005


Научна конференция „Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX–X в.“ 

28.09 – 2.10-2005 – София, България


2003


Научна сесия „Новият (надконфесионален) превод на Новия завет (пробно издание)“ 

30-01-2003 – София, България

Организирана съвместно с Българското библейско дружество и Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


Научна конференция „Преводите през XIV столетие на Балканите“ 

26-28 -06-2003 – София, България

Организирана съвместно с фондациите „Александър фон Хумболт“ и „Фриц Тисен“.


Тематичен блок „Критическото издание на най-стария славянски текст на библейските книги и неговите алтернативи” на XIII международен конгрес на славистите“

15-21-08-2003 – Любляна, Словения


2002


Научна конференция „Животът и делото на Кирил и Методий – културна идентификация и интеграция в Европа“ 

23-25-05-2002 – Братислава, Словакия

Организрана съвместно с Българския и с Чешкия културен институт в Братислава.Участие на сътрудниците на КМНЦ в национални и международни форуми:

Изнесени доклади от сътрудниците на КМНЦ
на международни научни форуми в чужбина