Поредната лекция от видеолектората на КМНЦ по кирилометодиевестика, осъществен в рамките на Националната научна програма КИННПОР, е изготвена от гл. ас. д-р Ивета Рашева. Темата на лекцията е „Възрожденският анахроничен разказ за покръстителната мисия на св св Кирил и Методий“.