КМНЦ подължава цикъла от лекции по кирилометодиевистик в рамките на Национална научна програма КИННПОР. Новите четитри заглавия са:

  • „Пръв епископ на български език…“. Климент Охридски ученик и учител. Автор: проф. д-р Бойка Мирчева.
  • Светата земя и ръкописното наследство на славяните. Автори: проф. д-р Веселка Желязкова и гл. ас. д-р Нели Гешева.
  • Петър Богдан и неговият исторически трактат „De antiquitate paterni soli et de rebus Bulgaricis“. Автор: гл. ас. д-р Цветан Василев.
  • Петър Богдан: „За древността на бащината земя и за българските дела“ – исторически източници. Автор: гл. ас. д-р Цветан Василев.

Видеозаписи на лекциите ще откриете по долу: