Излезе от печат книжка № 1 за 2021 г. на списание Palaeobulgarica.