На 18 май 2022 г. в гр. Злин (Чешка република) се проведе официалната церемония по сертифицирането на Европейския културен маршрут „Кирил и Методий“, представляван от българска страна от КМНЦ. Събитието се състоя в рамките на международна конференция. Сертификатът на Съвета на Европа беше връчен на г-н Любомир Труб, председател на Европейския културен маршрут „Кирил и Методий“, от г-н Стефано Доминиони, изпълнителен секретар на разширеното частично споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа. На церемонията присъстваха множество официални лица и представители на 8 страни членки на Съвета на Европа, ангажирани в реализацията на културния маршрут: България, Гърция, Италия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия. В последвалите церемонията официални изказвания от българска страна думата взе проф. Славия Бърлиева, заместник директор на КМНЦ при БАН.

Връзка към официалното съобщение на СЕ: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/-/cyril-and-methodius-route-certification-ceremony-held-in-zlin-czech-republic

Кадри от церемонията: