От 22 до 24 май 2023 г. в София ще се проведе Международната научна конференция „Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“. Форумът се организира от Кирило-Методиевския научен център при БАН (КМНЦ) – международно утвърдена изследователска институция, която от десетилетия чертае насоките на  изследванията по кирилометодиевистика в Европа и света. Конференцията е централното събитие през юбилейната за КМНЦ 2023 г., в която се отбелязват три важни годишни: 1160 години от създаването на славянската писменост, 110 години от учредяването на Климентовата комисия и 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия. В авторитетния форум ще вземат участие над 70 учени от 12 страни на три континента (Австрия, България, Великобритания, Индия, Италия, Литва, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Украйна, Чехия), представящи десетки университети и научни центрове по света. Изследователите, сред които и немалко млади учени, ще изнесат доклади в широк интердисциплинарен диапазон, включващ исторически изследвания, литературознание, лингвистика, палеография, епиграфика, културна антропология, изкуствознание и др., чрез научния инструментариум на които се осветляват различни аспекти на кирило-методиевското наследство. На 24 май всички участници в международното събитие ще се включат в традиционното празнично шествие до паметника на Светите братя и ще поднесат цветя.

            Конференцията се провежда в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Вижте програмата на конференцията:

Програма-22–24.05.23