На 30 септември 2021 г. се пороведе поредният международен онлайн семинар по проекта „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ на тема L’identification d’écritures de copistes grecs du XIVe siècle. Лекор на събитието беше Brigitte Mondrain. Целият семинар може да проследите тук: