Кирило-Mетодиевисткия научен център при БАН, чрез своите нови дигитални платформи, дава възможност да се докоснем до невероятни научни факти, преведени на достъпен език. Те осветяват едни от най-любопитните и интересни части от работата на учените по делото на светите братя. Вижте повече за платформите, които са създадени като част от Центъра за върхови постижения „Наследство БГ”.

Линк – БНТ