В сборник с детско творчество са представени отличените творби на участниците в международния ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света“. Конкурсът бе организиран съвместно с Асоциацията на българските училища в чужбина в рамките на юбилейните чествания през 2023 г. по повод 1160 години от създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий. В него взеха участие 142 ученици на различна възраст и живеещи на различни континенти, но всички изучаващи и обичащи българския език и българската история. Международно жури от педагози, историци, филолози и художници оцени получените творби в трите конкурсни категории:

I. Изследователски проект
II. Есе или кратък разказ на тема „По следите им“
III. Рисунка на тема „Българските азбуки“

И както делото на Светите братя, обявени през 1980 г. от папа Йоан-Павел II за съпокровители на Европа, е своеобразен мост между Изтока и Запада, така и детското творчество прекоси исторически епохи и географски граници, за да затвърди значението и смисъла на славянските букви, дали възможност на вси славяни книги да четат.

Конкурсът е част от образователните инициативи на интердисциплинарен клъстер „Кирилометдоикон“ в рамките на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.