Изложби, публични лекции, чествания на Кирило-Методиевите юбилей и на забележителни годишнини, свързани с най-стария период на българската писмена култура, публикуване на албуми и каталози по темите на проучванията на КМНЦ.