Текст на старобългарска кирилица

Добро утро


Текст на Староохридска кирилица