Уважаеми колеги, следете за новини ФБ страницата на международния проект „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“, ръководен от нашия колега доц. д-р Марко Скарпа с базова организация КМНЦ при БАН. За повече информация посетете сайта на проекта: http://www.kopisti14.kmnc.bg