Студентките по славистика от университета в Торино Валентина Виека и Елеонора Георгиев провеждат двумесечен стаж по програма „Еразъм+“ в Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките. С подкрепата на професор Марко Скарпа, професор Веселка Желязкова и докторантката Марта Рипаранте стажантите работят активно върху базата данни с ръкописи на КМНЦ (https://kopisti.kmnc.bg/bg), като интересът им е насочен към южнославянските ръкописи от XIV в., съхранявани в библиотеки и архиви в Русия. Друг фокус на техните занимания са палеографските характеристики на известни български кописти.