На 18 март 2021 г. се проведе третият международен онлайн семинар по проекта на КМНЦ „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“, на тема „Царски скрипторијуми: центри писмености у доба владавине царева Стефана Душана и Ивана Александра“. Лектор на семинара беше н.с. Милена Давидович от Института по балканистика на Сръбската академия на науките. Целият семинар може да проседите тук: