Завърши двумесечният стаж на студентките по славистика от университета в Торино Валентина Виека и Елеонора Георгиев по програма „Еразъм+“. Те работиха върху базата данни с южнославянските ръкописи от XIV в., съхранявани в библиотеките и архивите на Русия (https://kopisti.kmnc.bg). В края на стажа си те подготвиха кратко изследване върху палеографския анализ на два ръкописа (РНБ, Ф.I.376 и РНБ, Погод. 1054), приписвани на кописта Лаврентий.


Dulcis in fundo, момичетата изпекоха и почерпиха екипа на КМНЦ с букви, изписани от самия преписвач Лаврентий 🙂