На 15 април 2021 се състоя поредният международен онлайн семинар по проекта „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ на тема „Историко-культурный аспект атрибуции книжных почерков конца 13 – 14 вв. (на материале преимущественно сербских рукописей). Лектор беше водещият научен сътрудник проф. Анатолий Турилов. Целия семинар може да проследите тук: