Кирило-Методиевският научен център при БАН, Институтът по литература при БАН и Институтът по славистика при БАН

01-10-2019

имат удоволствието да Ви поканят на откриването на международната научна конференция "Граници и граничност в южнославянските култури. Градското и библейското", което ще се проведе на 3 октомври 2019 г. в 10 ч. в зала 19 на Института по етнология и фолклористика при БАН.
     Конференцията се организира в рамките на двустранното сътрудничество на БАН и ПАН и с подкрепа на ННП КИННПОР.
Програма