Издание на най-стария български канонично-правен сборник – славянския Псевдозонар

28-10-2019

     Кирило-Методиевският научен център ­– БАН и Институтът по славистика „Ян Станислав” - САН представят първото дипломатично издание на най-стария български канонично-правен сборник – славянския Псевдозонар. Възникнал във Второто българско царство в края на XIII – началото на XIV в., заради своя изключително богат състав  (тук могат да бъдат открити както текстове, свързани с избора на висшия духовен клир, уреждащи живота на монасите и задълженията на свещениците, така и такива, регулиращи всекидневния живот на миряните: отношенията с друговерци и еретици, организирането на забави и помени, санкционирането на магически практики и др.) той се превръща в една от най-важните юридически книги. За неговата популярност говорят многобройните му български, сръбски, руски, молдовски, влашки и рутенски преписи, обхващащи периода XIV – XVII в.

     Изданието е подготвено по ръкопис  № И-437 от сбирката на Задкарпатския етнографски музей, Словакия, сборник от началото на XVII в. То е придружено от изследване, представящо текстологичната история на сборника и неговото значение в славянската книжовна традиция.
Покана