Palaeobulgarica в Scopus

23-01-2020

Списание Palaeobulgarica е включено в международната база данни Scopus. Реферирането и индексирането на изданието започва от 2019 г.
Снимка1 Снимка2