Две интервюта на учени от КМНЦ в бр. 43 на вестник „Аз-буки“ (на с. 19 и с. 23)

26-10-2020

Две интервюта на учени от КМНЦ в бр. 43 на вестник „Аз-буки“ (на с. 19 и с. 23):
- Проф. д-р Бойка Мирчева, директор на КМНЦ – „България винаги е защитавала делото на Кирил и Методий“
- Проф. д-р Славия Бърлиева – „Науката срещу подмяната“
PDF