В края на 2022 г. излезе от печат новата монография на проф. Димо Чешмеджиев, посветена на владетелските култове в средновековна България. Книгата е издание на Пловдивското университетско издателство, а нейната публикация се осъществява с помощта на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН. Изследването е пореден реализиран дял от мащабния проект на автора, посветен на проучването на всички български средновековни култове. Рецензенти на монографията са доц. Ангел Николов и доц. Камен Станев, а художник на корицата е д-р Тотка Григорова.

Книгата се разпространява безплатно и може да бъде свалена от публикуваната по-долу връзка:

https://www.kmnc.bg/wp-content/uploads/2022/12/D_Cheshmedjiev_Vladetelski….pdf