На 23-24 май Кирило-Методиевският научен център при БАН беше домакин на Генералната асамблея на асоциацията „Европейски културен маршрут за св. Кирил и Методий“. КМНЦ е член на тази асоциация от 2020 г., а през 2021 тя беше сертифицирана със знака „Културен маршрут на Съвета на Европа“. През 2023 г. към нея се присъедини и Националният археологически музей Велики Преслав. Българската академия на науките и Столична община подкрепиха събитието, което беше открито от заместник-председателя на БАН чл.-кор. проф. дн Стефан Хаджитодоров. В своето приветствие към участниците от България, Гърция, Италия, Сев. Македония, Словакия и Чехия чл.-кор. Хаджитодоров подчерта че Академията като първата институция, институционализирала изследванията по кирилометодиевистика, категорично подкрепя инициативата, както и усилията на КМНЦ да изгради националната част на този паневропейски маршрут, призван „чрез пътуване в пространството и времето да превръща наследството на отделни страни и култури в живо и споделено европейско наследство“. В словото беше посочено, че научната основа на всеки културен маршрут е необходимо условие за неговата автентичност и функционалност и бе отправена препоръка за по-голяма интернационализация на управлението маршрута.

В деловата част на заседанието беше представен отчетът на Асоциацията и бяха приети нови членове – Община Рим и Фондация „Аквилея“ от Италия и Супрасълската академия в Полша.