Две интервюта на учени от КМНЦ в бр. 43 на вестник „Аз-буки“ (на с. 19 и с. 23):

  • Проф. д-р Бойка Мирчева, директор на КМНЦ – „България винаги е защитавала делото на Кирил и Методий“
  • Проф. д-р Славия Бърлиева – „Науката срещу подмяната“
Az-buki-28.10.20