На 13 юли 2020 г. Кирило-Методиевският научен център при БАН, член на Центъра за върхови постижение Наследство.БГ, беше приет за пълноправен участник в Асоциацията за Европейски културен маршрут „Св.св. Кирил и Методий“, учредена в гр. Злин, Чехия.

Основна цел на Асоциацията е обединяването на усилията на научните и образователни организации, местните и национални власти, бизнеса и културния сектор за сертифициране на Европейски културен маршрут „Св.св. Кирил и Методий“ от Европейския институт за културните маршрути в Люксембург. (Повече за Асоциацията на този адрес)

Културните маршрути на Съвета на Европа са транснационални мрежи, функциониращи като канали за междукултурен диалог и насърчаване на познанието и устойчивото развитие на регионите. Сертификатът „Европейски културен маршрут“ е гаранция за качество. Чрез своята програма Съветът на Европа предлага модел за транснационално управление на културата и туризма и позволява взаимодействие между националните, регионалните и местните власти и широк спектър от асоциации и социално-икономически участници. (Повече за европейските културни маршрути)

Включването на КМНЦ в подобна инициатива е от изключително значение за разработването на българския дял от културния маршрут и последващите стъпки за неговото сертифициране от Съвета на Европа, за развитието на нови международни мрежи и в този смисъл – за постигане на целите на Консоруциума Наследство.БГ. Маршрутът ще обхване Кирило-Методиевото наследство в 17 европейски държави и след успешното му сертифициране ще стане един от 35-те културни маршрута на Европа.

Приемането на КМНЦ за пълноправен член на Асоциацията мотивира  Екипа на Наследство.БГ в Центъра да продължава своите усилия, за да докаже водещата позиция на България в изследването на Кирило-Методиевото наследство.

Цялостното европейско предпроектно проучване на маршрута беше осъществено от проф. Славия Бърлиева и вече е публикувано на страницата на Съвета на Европа: ЛИНК

В рамките на проект Routes4U е изработен видеоклип, който представя новите маршрути, кандидатстващи за сертифициране през настоящата година. ВИДЕО