От 6 до 22 февруари 2024 г. изложбата на Кирило-Методиевския научен център „Profesor Petyr Dinekow (1910–1992) – dokumenty życia i pracy naukowej ze zbiorów Centralnego Archiwum Państwowego Republiki Bułgarii („Архивното наследство на проф. Петър Динеков (1910–1992) от Централния държавен архив на Република България“) ще бъде открита в университета „Адам Мицкевич“ в Познан. Събитието се осъществява в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ с участието на Института по славянска филология на Познанския университет и със специалното съдействие на Консулския отдел на Република България в Краков.

Експозицията е израз на почит към научното дело на проф. П. Динеков – първия директор на КМНЦ, и към неговите дългогодишни културни контакти с Полша.

Откриването на изложбата ще се състои на 6февруари 2024 г. (сряда) от 12.00 часа в Collegium maius на университета „Адам Мицкевич“ в Познан. Изложбата ще представи познанската българистка и палеославистка проф. Мажанна Кучинска.

Полският българист проф. Войчех Южвяк и д-р Павел Джадул от Института по славянска филология на Познанския университет представят плаката на изложбата.