Изложбата „100 години кирилометодиевистика в България” е създадена през 2014 г. Тя е изготвена във връзка с честванията на 100 години от началото на Кирило-Методиевските изследвания в България и проведената Юбилейната конференция по същия повод. За първи път е експонирана в сградата на Централното управление на БАН, гр. София на 10.10.2014 г.