Д-р Андрей Бобев:

Денят на будителите включва културната традиция и историята на Възраждането

Цар Борис III подписва указ, с който официализира този празник

“Официалната формулировка е, че това е празник, на който честваме паметта на българските просветители, книжовници и революционери. Той съчетава в себе си две страни – от една страна духовното будителство, културната традиция, която премина от векове през векове, от друга страна революционното, което трайно се свързва с историята на българското Възраждане. Идеята за една битка на духа битка, която трябва да доведе до освобождение, която има политически и социален аспект“, каза за БНР д-р Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център на БАН за Деня на народните будители.

Според някои данни още през 1909 година започва отбелязването на такъв празник в Пловдив.

„Официализирането на празника се отнася към началото на 20-те години на XX-ти век. През 1922 година тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски внася предложение за създаване на такъв празник – предложение, което вероятно е назрявало доста време, защото сред обществениците, книжовниците, които подписват едно такова предложение е и Иван Вазов, който по това време вече е покойник, той умира1921 година, което означава събирането на подписи е станало в продължение на няколко месеца“, допълни в предаването “Нощен хоризонт” д-р Андрей Бобев.

През 1922 година Народното събрание гласува създаването на такъв празник и през февруари 1923 година цар Борис III подписва указ, с който официализира този празник.

Д-р Андрей Бобев придобива магистърска степен по специалност „Българска филология“ със специализация „Старобългаристика“ през 2002 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа на тема „Книга Товит в библейската традиция на южните и източните славяни“. През 2017 г. защитава докторска дисертация в Кирило-Методиевския научен център на БАН на тема „Ветхозаветните четива за Страстната седмица в старобългарската богослужебна и небогослужебна книжнина“. От 2005 г. до момента последователно е докторант, проучвател, асистент, главен асистент в КМНЦ; от 2013 до 2020 е хоноруван преподавател по старобългарски език, историческа граматика, история на книжовния език и съвременен български език в ЮЗУ „Неофит Рилски“.


Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.

https://bnr.bg/horizont/post/101550873/denat-na-buditelite-vkluchva-kulturnata-tradicia-i-istoriata-na-vazrajdaneto?fbclid=IwAR3JuPQzBfPbwDv0fXBe_GP6pSfjD5Qh1reVlGcyErb2kPJAqXqe2mkcEQc