Активно разработвано изследователско поле, включващо развитието на книжовността и свързаните с нея феномени от 9 в. в последващите епохи. През последните десетилетия се изследват и въпросите за оригиналните творби и преводите  на Първоучителите и техните ученици и последователи.

Специален акцент се поставя и върху онези явления, които са свързани с почитта и прославата на св. Кирил и Методий от Средновековието до Постмодерната епоха.