В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ са обявени конкурси за подпомагане на чуждестранни млади изследователи за издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика и краткосрочни (от 2 до 4 месеца) специализации за млади чуждестранни българисти. 

Кирило-Методиевския научен център при БАН е част от консорциума, изпълняващ програмата. Условията на конкурсите са публикувани на нашия сайт в секция КОНКУРСИ

https://www.kmnc.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/